Egentlig er hele det her site jo en levnedsbeskrivelse. Men som det fremgår har jeg trukket nogle emner ud som også er interesser jeg har den dag i dag. Den slags interesser/emner er dog også selvbiografisk belyst. Levnedsbeskrivelsen er alt det, der ikke er beskrevet på anden måde. Der vil derfor her være henvist/linket til emnerne, når jeg synes det er relevant - f.eks. når beskrivelsen kommer naturligt ind på emnet. Så kan man selv beslutte om man vil springe den historie over og læse den senere - evt. slet ikke.

Emnet her er altså levnedsbeskrivelsen som sådan. Det er meningen den skal fremstille noget om mit liv fortalt som udganspunkt i kronologisk rækkefølge. Undertiden kan der være større emner, hvor jeg synes der skal laves en mere selvstændig og sammenhængende historie, der altså ikke helt kan holde sig indenfor den tidsmæssige strukturering, eller udgør et mere selvstændigt emne. Det vil så blive anbragt i et underemne (sådan som de omtalte interesser mv. - men altså her som underemne).

Indtil videre er min levnedsbeskrivelse delt op efter hvilke byer jeg har boet i (står i kronologisk rækkefølge i menuen til venstre). Jeg har været noget i tvivl om den opdeling. Det kunne jo også være barndom, teenageårene, ungdom, voksenalder osv. Men der er ikke klare definition på de begreber. Så der er altså tale om en rent tidsmæssigt strukturering på den måde. Det kan komme til at give nogle underlige slutninger på de enkelte "perioder" - men indtil videre holder jeg mig til det. Det er muligt at jeg når jeg er "færdig" finder en helt anden mere naturlig måde at inddele på. Det kan så betyde, at jeg også må omstrukurere selve teksten og sågar fortællingen. Blot for at nævne, at det ikke er helt uvæsentligt hvordan man strukturerer. Men siden IT er kommet til er det omvendt ikke det store problem, at lave det hele om - blot "brødteksten" er lavet.
[Ullerup] [Andst] [Gentofte] [Soldat] [Aarhus] [Hadsten] [Viborg] [Georg] [Spejder]
Knud Lindkjær Rasmussen
Underliggende emne
Overliggende emne
Foregående emne
Næste emne
Print indhold af siden
- hvor du kom fra
Til forsiden
Sideoversigt
Gæstebog   
Kontakt    
Webteknik  
Ændringslog
Om mors aner

Om sport

Om motorcykler

Om biler

Om aner

Om soldatertiden

Om musik

Om bluesharpen

Knud Lindkjær Rasmussen