3 søskende af et par af mine tipoldeforældre giftede sig med 3 søskende af et andet par af mine tipoldeforældre - altså 3-dobbelt søskendegiftermål. Et temmelig sjældent fænomen.

Ud fra det faktum har en af efterkommerne skrevet en slægtsbog der hedder "Gennem 400 år". Forfatteren er Anders Simonsen Pedersen (1868-1958) og bogen udkom i 1954. Bogen fører slægten tilbage i tiden med udgangspunkt i det par tipoldeforældre - og frem i tiden, så alle efterkommere af de to par er med til og med hvor bogen udkommer. Jeg er således med i slægtsbogen - men min kone, mine børn og børnebørn er ikke.

De to par tipoldeforældre er:

Mette Jensdatter (1816-1899) og Anders Simonsen (1817-1905).

Ane Margrethe Jensdatter (1819-1881) og Iver Hansen Straarup (1816-1868).

Som en fortsættelse af bogen har Kim Straarup (1952-), der har samme to par tipoldeforældre som jeg, lavet et site, hvor der er en rigtig god slægtstavle der er ajourført med alle Anders Simonsen Pedersens persondata - og slægtsbogen har Kim i øvrigt digitaliseret, så den også ligger der. Samtidig har han og andre (bl.a. jeg) forsøgt at få efterkommerne siden 1950'erne ind i slægtstavlen. Det pågår stadig og stopper i princippet aldrig. Desuden er slægtstavlen fyldt med billeder (såvel gamle som nyere), historier, avisartikler, henvisninger. I mange tilfælde er ASP's bog således ikke blot videreført - men faktisk også uddybet bagud i tiden. F.eks. er visse dele af slægten ført længere bagud end i bogen - og f.eks. er en helt ny Straarup-linie kommet ind, idet forbindelsen er fundet (sønner af de hidtil ældst kendte Staarup'er). Den nye linie findes beskrevet i en anden slægtsbog "Slægter omkring Skamlingsbankens Fod, Ole Straarup, 1979". Der kan dukke andre lignende nye "store grene" op. Slægtstavlen indeholder ikke blot medlemmer i lige linie. Det vil f.eks. sige at de indgiftede også i mange tilfælde er ført tilbage med aner - og fremad med efterkommerer. F.eks. er et andet par tipoldeforældre, Jacobsen/Lindkjær også belyst (linien fra min mormor) - både bagud og fremad (dvs. aner til de tipoldeforældre - og efterkommere til søskende til min mormor eller hendes forældre osv.).

Der mangler stadig mange af efterkommerne af store dele fra "vores del" ("Straarup'erne fra Hjarup" og Jacobsen-delen). Men det vil komme efterhånden.

Alt hvad jeg finder frem til rent datamæssigt og alt hvad jeg laver af historier om den del af min slægt vil komme ind på Kim's side. Der kan man se hele sammenhængen - og samtidig finde andre historier, billeder og meget andet, som i mange tilfælde omhandler vores gren af slægten - eller i det mindste belyser den.

De historier jeg laver vil også findes her på mit site, se under historier. Jeg har også lavet videoer og lydoptagelser, bla., med min mor - de vil altid være her. Og hvis de omhandler slægtsmedlemmer, vil de også være på Kims site.

Billeder på samme måde. Jo mere vi går tilbage i tiden - jo større sammenfald vil der være. Det er måske ikke alle billeder der er interessante for Kim's site. Slægtstavlen som sådan vil under alle omstændigheder være mest komplet på Kims side. En egentlig slægtstavle vil ikke forekomme på mit site.

Gå videre her med en forsmag på, hvad Straarup/Simonsen/Jacobsen/Lindkjær-slægten (min mors aner) grundlæggende er for noget, så bliver du måske yderligere inspireret til at studere emnet, herunder Kims site. Og husk - jo mere man beskæftiger sig med det, jo mere interessant bliver det. Det skyldes bl.a. at man bliver bedre til at holde styr på alle de grene og navne der er. Undertiden skal man nemlig holde tungen lige i munden for at kunne se slægtssamenhængene.[Baggrund mor] [Historier mor]
Knud Lindkjær Rasmussen
Underliggende emne
Overliggende emne
Foregående emne
Næste emne
Print indhold af siden
- hvor du kom fra
Til forsiden
Sideoversigt
Gæstebog   
Kontakt    
Webteknik  
Ændringslog
Om mors aner

Om sport

Om motorcykler

Om biler

Om aner

Om soldatertiden

Om musik

Om bluesharpen

Knud Lindkjær Rasmussen